Patinoire d’Erguël, 8 spectateurs. 8x 2min. de pénalités contre Corgémont, 6x 2min. + 1x10min. contre Langenbühl.

Buts : 2’27 Zwahlen (Greub) 1-0, 12’22 Berthoud 2-0, 13’08 Tornare (Egli, Berthoud) 3-0, 20’52 Kocher (Egli, Pauli) 4-1, 29’04 Kocher (Vuilleumier) 5-1, 44’44 Egli (Evalet, Flury) 6-2, 45’54 Egli (Bracelli) 7-2, 46’58 Kocher (Tschannen, Flury) 8-2, 50’49 Tornare (Egli, Pauli) 9-2.

HCC : Baume; Bracelli, Flury ; Vuilleumier, Berthoud ; Kocher, Greub, Tschannen ; Zwahlen, Pauli, Egli ; Tornare, Evalet.